Ana Sayfa Hakkımızda Referanslar İnsan Kaynakları İletişim
 
 
 
 
  HABER & DUYURU
 
Muayene İstasyonlarında Vekalet Uygulaması
Sayı :B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-13111 13/10/2010 Konu :Araç Muayene İstasyonları GENELGE (2010/KUGM-18/ARAÇ MUAYENE) İlgi: 22/03/2010 tarih ve (2010/KUGM- 08 /ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge. 1) - İlgi Genelgenin; ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR başlıklı 6 ncı bölümüne aşağıdaki 15 inci ve 16 ncı maddelerin eklenmesi, “15) 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren; a) Bir kişinin bir takvim ayı içerisinde başka bir gerçek kişiye ait sadece bir aracı muayeneye getirebilmesi, aynı kişinin birden fazla aracı aynı takvim ayı içerisinde muayeneye getirmek istemesi halinde ise; her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere son bir ay içinde düzenlenmiş noter onaylı vekâletnameleri muayene istasyonu yetkililerine vermesi, muayene istasyonu yetkililerinin de bu vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi, b) Tüzel kişiliklerle ilgili olarak; 1) Tüzel kişilik çalışanlarının, bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak kendilerine verilmiş olan ve araç muayenesi yaptırmaya yetkili olduğunu belirten bir yazının aslı ile birlikte tüzel kişiliğe ait aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu yazıları kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi, 2) Tüzel kişiliğe ait bir aracın tüzel kişilik çalışanı olmayan bir kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde ise; bu kişi için son bir ay içinde düzenlenmiş noter onaylı vekâletnameyle aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi, c) (a) ve (b) bentlerindeki kurallara uyulmadan muayeneye getirilen araçların istasyon park alanına alınmaması, 16) Araç muayene istasyonlarına uygulanacak cezai işlemlerde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen bir yıllık sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin takvim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak uygulanması,” 2)- İlgi Genelgenin; DİĞER HUSUSLAR başlıklı (7) nci bölümünün 6 ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi, “6) Model yılı 2010 ve sonrası yıllara ait araçların muayenelerinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen boyutlara uygun olmayanlar ağır kusurlu olarak değerlendirilir. Ancak, model yılı 2009 ve öncesi yıllara ait araçların muayenelerinde; Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen boyutlara uymayan bir durumun tespiti halinde, başka emniyetsiz ve ağır kusurların bulunmaması şartıyla bu araçların muayeneleri onaylanır ve muayene raporuna “Aracınızın boyutlarının 31/12/2011 tarihinden sonraki muayene (periyodik muayene, zorunlu muayene, tadilat muayenesi veya tespit muayenesi) tarihine kadar Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi taktirde bu durum ağır kusur olarak değerlendirilecek ve muayene raporu onaylanmayacaktır.” şerhi yazılır ve bu araçların 31/12/2011 tarihinden sonra yapılacak muayenelerinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen boyutlara uygun olmayanları ağır kusurlu olarak değerlendirilir.” 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 8 ve 35 inci maddeleri ile Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim. Binali YILDIRIM Bakan
 

 

 
 
 
 
  Haber & Duyuru  
 
Her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere son bir ay içinde düzenlenmiş noter onaylı vekâletnameleri muayene istasyonu yetkililerine verilmesi zorunlulugu getirilmiştir. ...............................

Bilindiği üzere 2005 yılının başında yapılan ihaleyle Akfen-Doğuş-Tüvsüd Ortak Girişimi muayene istasyonları ihalesini 613.5 milyon dolara kazanmıştı. Bir yıla yakın bir süre bolunca danıştayın...

Kış mevsiminde alınacak tedbirleri içeren 2008/68 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde, karayolu ulaşımında yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak...

İkinci el araçların nakil ve devir işlemlerinin 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren noter yerine emniyette yapılacak olmasının polisin iş yükünü artıracağı bildirildi.


 
 
  Döviz Kurları  
 

DÖVİZ

ALIŞ SATIŞ

USD

 19.0371  19.0714

EURO

 20.5055  20.5424
 
 
 

Yukarı Dudulu Nato Yolu Cad. Nebioğlu Sok. No:7 K:1 Ümraniye / İST.
Tel:0216 540 35 39 Fax : 0216 540 34 23 - 0216 313 12 30 info@trafiktescil.com